Integritetspolicy

Denna integritetspolicy bestämmer sättet på vilket all persondata som webbutiken DiamondsCenter erhållit från er samlas in, behandlas och används. Butikens internetadress är www.diamondscenter.pl, www.diamondscenter.se (vidare: webbplats) och tillhör F.U.H. PROGRESS- EXPORT- IMPORT Tomasz Syty med säte: Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen (vidare: Webbutik). Webbutiken gör allt för att garantera er integritet och skydda all information som vi erhållit i samband med er användning av vår webbplats, inklusive inköp. Därför vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att garantera er både säkerhet och skydd.

Vilka uppgifter samlas in automatiskt av webbutiken under besök på vår Webbplats?
Webbutiken samlar inte automatiskt in någon information, förutom de uppgifter som innefattas i de filer som nämns nedan, vilket sker under besöket på Webbplatsen.
Cookies-filer är små textfiler som skickas av webbutiken och förvaras i er dator. Dessa filer innehåller information om er användning av vår Webbplats och Webbutik. Cookies-filer kan vara tillfälliga eller fasta. De tillfälliga filerna tas bort så fort webbläsaren stängs, fasta filerna finns kvar även efter att Webbplatsen lämnas. Dessa filer används för förvaring av information om er login och lösenord, vilket påskyndar och förenklar användning av Webbplatsen.
Webbplatsen använder följande cookies-filer:
- cookies-filer för tillhandahållande av service på Webbplatsen, t ex. autentiseringsfiler nödvändiga för service som kräver autentisering inom Webbplatsen
- ”prestanda” cookies-filer för insamling av Information om användning av Webbplatsen.
- ”funktionella” cookies-filer för ”memorering” av användarens inställningar och anpassning till användarens gränssnitt
- Partner – filer som samlar in information från våra partnerprogram
Webbutiken använder nedan nämnda cookies-filer för följande ändamål:
- upprätthållande av användarens session (efter inloggning), så att användaren inte behöver logga in på varje nyöppnad sida inom Webbplatsen
- anpassning av Webbsidornas innehåll till användarens preferenser samt optimalisering av webbsidornas användning; dessa filer känner igen användarens anordning och bör ta fram webbsidan som är anpassad till användarens individuella behov
- statistiksammanställningar som kan hjälpa att förstå hur Webbplatsen används, för att förbättra dess struktur och innehåll
- avräkningar mellan partnerprogram
Programvaran som används till Internetsurfing (webbläsare) kan ofta ha som standardinställning att tillåta cookies-filer i användarens slutanordning. Dessa inställningar kan när som helst ändras av användaren, speciellt gällande blockering av automatiskt godkännande av cookies-filer eller ställa in automatisk information med förfrågan gällande cookies-filer. Ändringen görs direkt i webbläsarens inställningar. Detaljerad information om möjligheter och hanterings av cookies-filer är tillgängliga i webbläsarens inställningar. Webbutiken informerar att begränsningar i användning av cookies-filer kan påverka vissa funktioner tillgängliga på Webbsidan. Mer information om cookies-filer kan får under fliken ”Hjälp” i webbläsarens meny.
Webbutiken kan förutom cookies-filer även samla in Information som vanligtvis samlas in av internetsystems administratörer, dvs. loggar och loggfiler. Information som omfattas av loggar kan omfatta t ex. er IP-adress, typ av plattform och webbläsare, Internetleverantör samt adressen från vilken ni kom in på Webbplatsen.

Vilken Information samlas in av Webbutiken under registerring och inköp?
Webbutiken – genom Webbsidan och andra kommunikationsformer, t ex. vid genomförande av köp eller under registreringsprocessen på Webbsidan – samlar in följande information:
- för- och efternamn, bosättningsadress, korrespondensadress, ifall inte bosättningsadressen gäller som sådan, e-postadress, telefonnummer.
Det är frivilligt att uppge denna information men nödvändigt för registrering och inköp på Webbplatsen.
Ni har rätt till tillgång till all personlig information samt rätt att rätta dessa.
För att denna rätt ska komma er tillgodo, vänligen använd valmöjligheterna i ert konto eller använd e-postadressen nedan.

Webbutikens marknadsföring
Om ni godkände detta (prenumeration på nyhetsbrev), kommer er e-postadress att användas för marknadsföring av Webbutikens egna produkter. Ni kan när som helst säga upp prenumerationen och därmed ta bort godkännandet.

Tillhandahållande av information
För att genomföra avtalet kan Webbutiken lämna ut information om er till sina partners, däribland dessa med vilkas hjälp butiken genomför sina beställningar, dvs. budfirmor, betalningstjänstoperatörer eller reklamationsföretag. I dessa fall begränsas utlämnad information till det nödvändiga minimum. Utöver detta kan informationen lämnas ut till lämpliga myndigheter ifall detta krävs enligt lagen.

Tekniska medel och era plikter
Webbutiken strävar efter att säkra och säkra er information från tredje part och deras inverkan.
Våra åtgärder kan dock visa sig otillräckliga ifall ni själva inte ser till att säkerhetsregler följs. Det är särskilt viktigt att ni skyddar era inloggningsuppgifter (login och lösenord) till Webbplatsen och inte lämnar ut dessa till tredje part. Vänligen kom ihåg att Webbutiken inte kommer att be er om dessa uppgifter annat än vid själva inloggningen på Webbplatsen. För att säkerställa att inga obehöriga personer kan få tillgång till ert konto, vänligen logga ut från kontot efter avslutat besök på Webbplatsen.

På vilket sätt kan ni utnyttja era rättigheter?
Ni kan kontrollera era uppgifter och ändra dem när som helst inom Webbplatsen efter att ni loggat in med er e-postadress och lösenord. Ifall ni glömde lösenordet eller om det uppstår problem med inloggningen, vänligen kontakta oss på adressen nedan.
Ni har rätt att kräva upplysningar om innehåll i den förvarade informationen samt kräva införande av ändringar, blockera eller ta bort data samt att införa rättelser, kompletteringar och uppdateringar av er data. Ni har också rätt att vägra behandling av era uppgifter i marknadsföringssyfte. För detta ändamål vänligen kontakta oss på adressen nedan.

”Bedömning och recension av produkter”
I Webbutiken kan man bedöma och recensera den inköpta produkten efter genomförd beställning. Detta görs genom funktionen: ”Lägg till bedömning”. Produktbedömning är inte obligatorisk. Recensionen görs med poängtilldelning samt för- och efternamn, vilka kommer att vara tillgängliga offentligt för alla besökare på Webbplatsen.

Övriga webbsidor
Inom webbsidan kan det periodvis visas länkar till andra webbsidor. Dessa sidor fungerar oberoende från vår Webbsida och övervakas inte på något sätt av vår Webbutik. Dessa sidor kan ha egen integritetspolicy och vi rekommenderar att man bekantar sig med dem. Webbutiken tar inte ansvar för behandling av data inom dessa webbsidor.

Frågor och förbehåll
Frågor och förbehåll gällande vår Integritetspolicy kan skickas till: info@diamondscenter.net

up
| Copyright © 2003-2024 DiamondsCenter.pl | E-commerce & SEO by Cybersolus.com
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl