Om diamanter - dvs. 4C

Den populäraste metoden för diamantbedömning är 4C metoden - en förkortning som kommer av första bokstäver i fyra engelska ord:

1. Carat (karat — enhet som beskriver stenens vikt)
2. Colour (färg)
3. Clarity (klarhet)
4. Cut (slipning)

Nedan visar vi infografik som beskriver varje element. Om du köper diamantsmycken hos oss kommer du alltid att få med Äkthetsbevis utfärdat av en sakkunnig juvelerare (gemmolog). Beviset innehåller detaljerat beskrivna parametrar som användes i stenarnas tillverkning i enlighet med 4C reglerna.


Karat (ct.)
.
Namnet karat kommer från Johannesbröd trädet (lat. ceratonia siliqua), vars frön efter att de torkats har alla likadan massa, ca 0,2g. Dessa frön användes under medeltiden till vägning av ädelstenar i Främre Orienten. Diamantmassan uppges i metriska karat. En karat är 0,2g. Diamantmassan påverkar bl. a stenens värde. Ju större sten, desto mer värdefull. Karatmassan uppges av oss i hundradelar. I vår butik erbjuder vi diamanter med en massa från 0,01ct. Den övre gränsen beror enbart på finansiella begränsningar. Tack vare goda kontakter med de största diamantsliparna i världen kan vi införskaffa en diamant med de av dig önskade parametrar till mycket bra pris. Nedanstående grafik visar diamanternas storlekar:

Nedanstående tabell innehåller uppgifter om massan i rundslipade diamanter, uttryckta i karat samt diamanternas diameter i mm:


Diamanternas färg.

Enligt den amerikanska GIA (Gemological Institute of America) skalan som oftast används i Europa, beskrivs diamanternas färger enligt följande:

D, E, F - färglösa

G, H, I, J - nära färglösa

K, L, M - lätt gula

N, O, P, Q, R - ljusgula

S, T, U, V, W, X, Y, Z - gula


Det finns även gamla - traditionella beskrivningar av diamanternas färg enligt den skandinaviska skalan. Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan GIA och traditionella beskrivningar:


Genomskinliga (vita) diamanter är mycket sällsynta - även om vi tycker att de ser genomskinliga ut, så har de en liten färgton. Detta kommer sig av att diamanternas kristallnät innehåller andra grundämnen som t ex: kväve, mangan eller bor. Tack vare dessa grundämnen kan vi fastställa att diamanterna förekommer i alla möjliga färger och nyanser. De nyanser som förekommer allra oftast är gul, rosa och blå. Röda och gröna är mycket sällan större än 1 karat. Röda diamanter är särskilt svåra att hitta. Man känner till enbart 5 examplar i hela världen. Tack vare sin sällsynthet väcker de samlarnas och juvelerarnas begär och värderas därefter till ofattligt höga priser (t ex en röd diamant Raj Red från Indien, med en massa på 2,30 ct, har värdesatts till 42 miljoner USD).
De mest värdefulla diamanterna är de som märks med färg D (renaste vit). Färgskalan som tillämpas, följer alfabetet fram till bokstaven Z och ju gulare en sten är desto längre ner på skalan den kommer (Z är således minsta värdet). Hos DiamondsCenter använder vi oftast stenar med färgbetyg: G, H, I och J. Detta är en juvelerarstandard, där stenar i denna intervall har bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Det finns en del kunder som förväntar sig andra lösningar och vill ha färg D i sin förlovningsring. Vi kan självklart tillmötesgå även sådana behov och önskningar.

 

Diamantklarhet är nästa parameter som påverkar dess pris. Naturligtvis är det så att ju renare sten desto dess kvalitet och därmed pris blir högre. Bedömningen av diamantens klarhet görs bäst av en expert som använder ett förstoringsglas med 10x förstorning. De flesta diamanter har inneslutningar eller inklusioner (formlösa infiktioner) både inuti och utanpå. Med stöd av dessas täthet, placering och storlek kan man bedöma klarhetsgraden som beskrivs i tabellen nedan:

Eventuella brister eller inklusioner enligt en skala från LC till SI2 kan man se enbart med hjälp av förstoringsglas, felen i intervallen P1 till P3 kan även ses med blotta ögat. För större stenar tillämpas avgränsningar: t ex VVS avgränsas till VVS1 och VVS2 där 1 är kvalitetsmässigt en bättre sten än 2. Det kan vara värt att veta vad enskilda parametrar beskriver:

LC/FL - (Loup Clean, Free of Inclusions/Flawless) den renaste diamanten, fri från inneslutningar både inuti och utanpå,
VVS1, VVS2 - (Very, Very Small Inclusions) ytterst små inneslutningar, synliga enbart under mikroskop vid mycket noggrann undersökning. Nästan helt osynliga genom förstoringsglas med 10x förstoring.
VS1, VS2 - (Very Small Inclusions) mycket små inneslutningar, synliga enbart genom förstoringsglas i fasetten och,
SI - (Small Inclusions) små inneslutningar, synliga enbart vid 10x förstorning. Synliga genom stenens fasetter men osynliga med blotta ögat,
P1, P2, P3 - (1st, 2st, 3st Pique) stenar i lägsta klassen. Föroreningarna syns med blott öga även av personer som inte har kunskaper i bedömning av stenar. Gradering från 1 till 3 betyder att vid 1 är inneslutningar synliga med blotta ögat men svåra att känna igen och vid 3 är de synliga med blotta ögat och täcker över 50% av stenen.
En för stort antal inneslutningar sänker ljusreflektionsnivån, påverkar väsentligt stenens genomskinlighet och orsakar felaktig ljusutbredning av ljusstrålar som når in i stenens inre.

På DiamondsCenter.se tillämpar vi stenar med klarhetsgraden VS samt SI. Detta hör till juvelerarstandard men vi är öppna på våra kunders önskemål och krav och kan således ta in stenar med bättre parametrar.


Slipning.
Har väsentlig inverkan på stenens kvalitet. Enbart en perfekt slipning kan garantera att man får fram glöden ur stenen och en perfekt ljusutbredning och ljusreflektion från fasetterna. Bedömningen av finishen och slipningens proportion omfattar följande skala:
1. Excellent — Perfekt
2. Very Good — Mycket bra
3. Good — Bra
4. Fair — Tillfredsställande
5. Poor — Svag


Nedan presenterar vi de oftast inom förekommande slipningar. De flesta har utvecklats genom flera hundra år, det förekom förslag som på nytt återupptäckte stenarnas skönhet och ovanlighet:


1. Rund briljantslipning (briljant)2. Päronslipning (droppe, tår)3. Markisslipning4. Ovalslipning5. Princess slipning (kvadratisk)6. Smaragdslipning7. Hjärtslipning8. Baquette-slipning9. Trillion-slipning10. Asscher-slipning11. Radiant-slipning12. Trapets-slipning

 

Det lönar sig att tala om kvalitén och proportioner på den runda briljantslipningen. På bilden nedan visas hur en korrekt slipning bör se ut (mittersta bilden) för att få fram det vackraste ut stenen, dvs. den perfekta ljusutbredningen och glöden. En perfekt slipning fungerar som en spegel. Ljuset som kommer ovanifrån bör perfekt penetrera stenen och reflekteras från fasetterna uppöver och lämna stenen. Denna effekt garanterar en färgexplosion och får fram stenens skönhet samtidigt som den bekräftar stensliparens färdigheter.


 

Slutligen kan vi tala om enstaka element i rundslipning, s.k. briljant. Briljantslipningen består av: Kronan - dvs. övre delen av diamanten som består av 32 fasetter och nedre delen som består av 24 fasetter. Fasetter delas in i övre och nedre huvudfasetter. Basen avslutas med en spets.

 

 

 

up
| Copyright © 2003-2024 DiamondsCenter.pl | E-commerce & SEO by Cybersolus.com
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl