Reklamation av varor

1. PRODUKTREKLAMATION (GÄLLER FÖRSÄLJNINGSAVTAL INGÅNGNA FRÅN 25 DECEMBER 2014)
1.1. Säljarens ansvar gentemot Kunden, ifall den sålda Produkten har något fysiskt eller juridiskt fel bestäms i de allmänna lagbestämmelser, särskilt i Civillagen.
1.2. Säljaren är förpliktad att leverera en felfri Produkt. Detaljerad information gällande Kundens ansvar i samband med produktfel finns i Webbutiken under fliken ”Reklamation av varor”.
1.3. Kunden kan lämna in reklamation t ex:
1.3.1. skriftligt: Cegielniana 25/24, 23-400 Bilgoraj, Polen;
1.3.2. elektroniskt, via e-post: info@diamondscenter.net;
1.4. Kunden rekommenderas att i sin reklamationsbeskrivning uppge: (1) Information och omständigheter kring reklamationens föremål, särskilt typ och datum för felets uppkomst; (2) krav gällande återförande av Produkten så den överensstämmer med Försäljningsavtalet, prissänkning eller frångående av Försäljningsavtal samt (3) kontaktuppgifter till den som lämnar in reklamationen – detta kommer underlätta och påskynda reklamationens handläggning av Serviceleverantören. De angivna punkterna är enbart rekommendationer och kommer inte att påverka reklamationsförfarandet, förutom den rekommenderade beskrivning av reklamationen.
1.5. Serviceleverantören tar omgående ställning till reklamationen, dock inte senare än 14 kalenderdagar från reklamationsdagen. Ifall Säljaren inte tar ställning till reklamationen inom den angivna tiden innebär detta att Säljaren godkänner reklamationen.
1.6. Ifall Säljarens ställningstagande kräver att Produkten kommer Säljaren tillhanda, Kunden kommer att ombes att skicka Produkten på Säljarens bekostnad till: Cegielniana 25/24, 23-400 Bilgoraj, Polen. Ifall felets eller Produktens art eller monteringssätten gör det omöjligt eller alltför svårt att skicka den kommer Kunden att tillhandahålla produkten till påseende för Säljaren vid det gemensamt bestämda tillfället på den plats där Produkten finns.
1.7. Begäran att skicka Produkten, se p. 6.6, påverkar inte Säljarens responstid för svar ang. Kundens Reklamationen – se p. 6.5 och påverkar inte Kundens rätt att kräva demontering och återmontering av den felaktiga Produkten efter utbyte mot en ny, felfri sådan eller åtgärdande av felet i enlighet med Civillagens art 561 [1].

2. UTOMRÄTTSLIG REKLAMATIONSPROCEDUR OCH ERSÄTTNINGAR SAMT REGLER FÖR TILLGÅNG TILL DESSA PROCEDURER
2.1. I egenskap av konsument har Kunden följande möjligheter till utomrättsliga reklamationsförfaranden och krav på upprättelse:
2.1.1. Kunden har rätt att vända sig till konsumentdomstolen som omnämns i art. 37 i förordning av den 15 december 2000 om Handelsinspektionen (Polsk författningssamling från 2001 nr 4 post 25 med ändringar) med ansökan om förlikning i den tvist som uppkommit i samband med Försäljningsavtalet. Konsumentdomstolarnas förfarande bestäms i justitieministerns förordning av den 25 september 2001 om konsumentdomstolarnas dispositiva förfaranden (Polsk författningssamling från 2001, nr 113, post 1214).
2.1.2. Kunden har rätt att vända sig till länsinspektören på Handelsinspektionen, i enlighet med art. 36 i förordning av den 15 december 2000 om Handelsinspektionen (Polsk författningssamling från 2001 nr 4 post 25 med. ändringar) med ansökan om förmedlingsförfarande gällande förlikning mellan Kunden och Säljaren. Upplysningar om Handelsinspektionens länsinspektörs regler och procedurförfarande vid förlikning finns tillgängliga hos Handelsinspektionen samt på respektive regionala Handelsinspektoratens webbsidor.
2.1.3. Kunden har rätt till avgiftsfri hjälp vid förlikning och kan få hjälp av den regionala (lokala) konsumentombudsmannen eller organisationen som enligt stadgan har hand konsumentskydd (bl. a. Konsument Federationen - Federacja Konsumentów, Polska Konsumentföreningen - Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsumentfederationen kan kontaktas på det avgiftsfria numret +48 800 007 707 för upplysningar och råd, Polska Konsumentföreningen kan kontaktas via e-post: porady@dlakonsumentow.pl.

up
| Copyright © 2003-2024 DiamondsCenter.pl | E-commerce & SEO by Cybersolus.com
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl