Reglerboker

REGELVERK FÖR INTERNETBUTIKEN DIAMONDSCENTER.SE
(från 01.01.2023)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2. ELEKTRONISKA TJÄNSTER I WEBBUTIKEN
3. VILLKOR FÖR AVTALSBINDING
4. BETALNINGSFORMER OCH TERMINER FÖR PRODUKTEN
5. KOSTNAD, LEVERANS- OCH UPPHÄMTNINGSMETODER OCH TERMINER FÖR PRODUKTEN
6. PRODUKTREKLAMATION
7. RÄTT TILL STÖRRE STÖRRELSER PÅ PRODUKT SOM ÄR EN RING
8. UTOMRÄTTSLIGA METODER FÖR HANTERING AV REKLAMATIONER OCH KRAV OCH PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DESSA PROCESSER
9. RÄTT ATT AVSLITA AVTALET
10. SLUTFÖRANDE BESTÄMMELSER
11. MALL FÖR BLANKETT FÖR AVSLITAN AV AVTALET

Internetbutiken www.diamondscenter.se skyddar konsumenternas rättigheter. Konsumenterna kan inte avstå från de rättigheter som tilldelas dem enligt konsumenträttslagen. Avtal som är sämre för konsumenterna än bestämmelserna i konsumenträttslagen är ogiltiga och tillämpningen av bestämmelserna i konsumenträttslagen ersätter dem. Därför har bestämmelserna i denna Regelverk inte som syfte att utesluta eller begränsa några av konsumenternas rättigheter enligt gällande rättsliga bestämmelser och alla eventuella tvivel ska tolkas till konsumentens fördel. Om det finns några skillnader mellan bestämmelserna i detta Regelverk och de ovan nämnda bestämmelserna har de ovan nämnda bestämmelserna företräde och ska tillämpas.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. Den online-butiken som är tillgänglig på webbadressen www.diamondscenter.se drivs av Tomasz Syty som bedriver affärsverksamhet under bolagsnamnet F.U.H Progress EXPORT-IMPORT, som är registrerad i Centralregistret för affärsverksamhet i Republiken Polen som är under ministärens ansvar för ekonomi. Han har följande adresser: platsen för affärsverksamhet och för leverans: ul. Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9181733595, REGON: 951203770 och e-postadress: info@diamondscenter.se.
1.2. Denna policy gäller både för konsumenter och företag som använder den online-butiken, såvida inte en viss bestämmelse i policy endast gäller för konsumenter eller företag.
1.3. Administrator för personuppgifter som behandlas i den online-butiken i samband med tillämpningen av denna policy är säljaren. Personuppgifter behandlas för syften, inom området och på grundval av de grunder och principer som anges i den integritetspolicy som publiceras på den online-butikens webbplats. Integritetspolicyn innehåller främst principer för behandlingen av personuppgifter av administrator i den online-butiken, inklusive grunder, syften och omfattningen av behandlingen av personuppgifter och rättigheter för personer som uppgifterna rör, samt information om användningen av cookies och analytiska verktyg i den online-butiken. Användningen av den online-butiken, inklusive inköp, är frivillig. På samma sätt är lämnandet av personuppgifter av den som använder den online-butiken tillhandahållaren eller kunden frivillig, med undantag för de undantag som anges i integritetspolicyn (avtalets ingående och säljarens lagstadgade skyldigheter).
1.4 Definitioner:
1.4.1 Arbetsdag - en dag från måndag till fredag exklusive röd dag.
1.4.2 Registreringsformulär - ett formulär tillgängligt i den internetbaserade butiken som möjliggör skapandet av ett Konto.
1.4.3 Beställningsformulär - en elektronisk tjänst, ett interaktivt formulär tillgängligt i den internetbaserade butiken som möjliggör att lägga en order, särskilt genom att lägga till produkter till en elektronisk kundvagn och bestämma försäljningsavtalets villkor, inklusive leverans och betalningssätt.
1.4.4 Kund - (1) en fysisk person med full rättslig kapacitet, och i de fall som är föreskrivna i de gällande bestämmelserna även en fysisk person med begränsad rättslig kapacitet;
(2) en juridisk person; eller
(3) en organisation som inte har rättslig personlighet men vars lag ger rättslig kapacitet; - som har ingått eller planerar att ingå ett försäljningsavtal med säljaren.
1.4.5 Civilrätten - den civilrättsliga lagen den 23 april 1964 (Lagboken 1964 nr 16, s. 93 med ändringar).
1.4.6 Konto - En elektronisk tjänst, identifierad med en individuell namn (användarnamn) och lösenord som ges av tjänsteleverantören, en samling resurser i tjänsteleverantörens informationssystem där uppgifter som lämnats av tjänsteleverantören samt information om de beställningar som denne har gjort i den internetbaserade butiken samlas.
1.4.7 Nyhetsbrev - En elektronisk tjänst, en elektronisk distributionstjänst som erbjuds av tjänsteleverantören via e-post som möjliggör för alla användare att automatiskt motta från tjänsteleverantören regelbundna innehåll i samlingarna av nyhetsbrev som innehåller information om produkter, nyheter och erbjudanden i den internetbaserade butiken.
1.4.8. Produkt - en vara eller tjänst som finns tillgänglig i den onlineshop och som är föremål för köpeavtalet mellan kunden och säljaren.
1.4.9. Regler - denna regler för den online-butiken.
1.4.10. Online-butiken - Tjänsteleverantör online-butik tillgänglig på webbadressen: www.diamondscenter.se.
1.4.11. Säljare eller Tjänsteleverantör - TOMASZ SYTY som driver en affärsverksamhet under företagsnamnet F.U.H Progress EXPORT-IMPORT som är registrerad i den centrala företagsregistret för den Polen republiken som är ledd av den minister som är ansvarig för ekonomin, har följande adresser: verksamhetsadress och adress för leveranser: ul. Cegielniana 25/24, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9181733595, REGON: 951203770 och e-postadress: info@diamondscenter.se.
1.4.12. Köpeavtal - ett köpeavtal för produkten som ingås eller har ingåtts mellan kunden och säljaren via online-butiken.
1.4.13. Elektronisk tjänst - en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av den som tillhandahåller tjänsten till den som tar emot tjänsten via online-butiken.
1.4.14. Kund -
(1) en fysisk person med full rättskapacitet eller, i de fall som föreskrivs i gällande författningar, en fysisk person med begränsad rättskapacitet;
(2) en rättslig person; eller
(3) en organisation enhet som inte har rättslig personlighet, vilken lagen beviljar rättslig förmåga; - som använder eller planerar att använda den elektroniska tjänsten.
1.4.15. Lag - den 30 maj 2014 r. polska lagen om konsumenträttigheter (Dz.U. 2014 nr 827 med ändringar)
1.4.16. Order - en kundens viljeyttrande som lämnas genom beställningsformuläret och syftar direkt till att sluta en försäljningsavtal med säljaren.

2. ELEKTRONISKA TJÄNSTER I EN NÄTBUTIK
2.1. Följande elektroniska tjänster är tillgängliga i nätbutiken: konto, beställningsformulär och nyhetsbrev.
2.1.1. Konto - tillgång till konto är möjlig efter att konsumenten har genomfört två steg i följd:
(1) fyllt i registreringsformuläret och
(2) klickat på "Registrera dig". I registreringsformuläret måste konsumenten ange följande information: namn, e-postadress och lösenord.
2.1.1.1. Elektronisk tjänst Konto tillhandahålls avgiftsfritt under en obestämd tid. Konsumenten har möjlighet att när som helst och utan anledning ta bort kontot (avsluta kontot) genom att skicka en lämplig förfrågan till tjänsteleverantören, särskilt via e-post på adressen: info@diamondscenter.se eller skriftligen till adressen: ul. Cegielniana 25/24, 12-400 Biłgoraj.
2.1.2. Beställningsformulär - användningen av beställningsformuläret börjar när kunden lägger till det första produkten i den elektroniska varukorgen i nätbutiken. Beställningen görs efter att kunden har genomfört två steg i följd -
(1) efter att ha fyllt i beställningsformuläret och
(2) Genom att klicka på en butikens hemsida efter att ha fyllt i orderformuläret med "Lägg beställning" - fram till detta ögonblick finns möjlighet att själva ändra de inskrivna uppgifterna (man bör rikta sig efter de visas meddelandena och informationen tillgänglig på butikens hemsida). I orderformuläret är det nödvändigt att kunden ger följande uppgifter om kunden: namn och efternamn / företagsnamn, adress (gata, husnummer / lägenhet, postnummer, ort, land), e-postadress, kontakttelefonnummer och uppgifter om Försäljningsavtalet: produkt / er, produktmängd, plats och sätt att leverera produkt / er, betalningssätt. I fallet med kunder som inte är konsumenter är det också nödvändigt att ange företagsnamn och VAT-nummer.
2.1.2.1. Elektronisk tjänst Orderformulär är en gratis tjänst som är tillfällig och avslutas vid beställningen via orderformuläret eller vid tidigare upphörande av beställningen via orderformuläret av användaren.
2.1.3. Nyhetsbrev - du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att markera den relevanta checkrutan vid skapandet av konto - från ögonblicket av kontot blir användaren prenumerant på nyhetsbrevet.
2.1.3.1. Elektroniska tjänst nyhetsbrev tillhandahålls avgiftsfritt för en tid som inte är angiven. Användaren har möjlighet att när som helst, utan att ange orsaken, avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet (avbryta nyhetsbrevet) genom att skicka en lämplig förfrågan till tjänsteleverantören, särskilt via e-post på adressen: info@diamondscenter.se eller skriftligen på adressen: Cegielniana 25/24 gata, 12-400 Biłgoraj.
2.2. Tekniska krav som är nödvändiga för samarbete med den informationssystem som tjänsteleverantören använder sig av:
(1) Dator, laptop, telefon eller annan multimediaenhet med tillgång till Internet.
(2) Tillgång till e-post.
(3) Webbläsare: Mozilla Firefox i version 17.0 och högre, Opera i version 12.0 och högre, Google Chrome i version 23.0 och högre, Safari i version 5.0 och högre, Microsoft Edge i version 25.10586.0.0 och högre.
(4) Rekommenderad minimal skärmupplösning: 1024x768.
(5) Möjligheten att spara kakor och använda Javascript i en webbläsare måste aktiveras.
2.3. Kunden är skyldig att använda den onlineshopen på ett sätt som är i enlighet med lagen och god sed, med tanke på att respektera personliga tillgångar och upphovsrätt och immateriella rättigheter från leverantören och tredje part. Kunden är skyldig att ange data som överensstämmer med verkligheten. Kunden förbjuds att tillhandahålla innehåll som är illegal.
2.4. Reklamationsförfarande:
2.4.1. Klagomål som rör tillhandahållandet av elektroniska tjänster från leverantören och övriga klagomål som rör den onlineshopen (med undantag för reklamationsförfarandet för produkten som har angetts i punkt 6 i reglementet) kan kunden lämna in på exempel:
2.4.2. skriftligen, till adressen: Cegielniana 25/24 gata, 12-400 Biłgoraj;
2.4.3. i elektronisk form via e-post till adressen: info@diamondscenter.se;
2.4.4. Det rekommenderas att kunden ger i beskrivningen av klagomålet: (1) information och omständigheter relaterade till föremålet för klagomålet, särskilt typen och datumet för den felaktiga händelsen; (2) kundens begäran; och (3) kontaktinformation för den som lämnar klagomålet - detta kommer att underlätta och snabba upp granskningen av klagomålet av leverantören. Kravet i föregående mening är endast en rekommendation och påverkar inte effektiviteten hos klagomål som lämnats utan den rekommenderade beskrivningen av klagomålet.
2.4.5. Leverantörens svar på klagomålet sker omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar från det att det har lämnats in.

3. AVTALETS VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING
3.1. Avtal om Försäljning mellan Kunden och Säljaren uppstår efter att Kunden har lagt en beställning med hjälp av Beställningsformuläret i den online-butiken enligt punkt 2.1.2 i Regler och villkor.
3.2. Priset på Produkten som visas på online-butikens hemsida anges i svenska kronor och inkluderar skatter. Kunden informeras om det totala priset inklusive skatter på produkten som är föremål för beställningen samt kostnaderna för leverans (inklusive frakt, leverans och posttjänster) och andra kostnader, eller i fall det inte är möjligt att avgöra dessa kostnader – om skyldigheten att betala dem, på online-butikens sidor under beställningsprocessen, inklusive när kunden uttrycker sin vilja att binda sig till Avtalet om Försäljning.
3.3. Proceduren för att ingå Avtal om Försäljning i online-butiken med hjälp av Beställningsformuläret
3.3.1. Avtal om Försäljning mellan Kunden och Säljaren uppstår efter att Kunden har lagt en beställning i online-butiken enligt punkt 2.1.2 i Regler och villkor.
3.3.2. Efter att ha lagt en beställning bekräftar Säljaren omedelbart mottagandet och samtidigt tar emot beställningen för genomförande. Bekräftelse av mottagande av beställningen och dess accept för genomförande sker genom att Säljaren skickar en lämplig e-postmeddelande till Kundens e-postadress som anges vid beställningen, som innehåller minst Säljarens förklaring om mottagande av beställningen och dess accept för genomförande samt bekräftelse på ingående av Avtalet om Försäljning. När Kunden mottar ovanstående e-postmeddelande ingås Avtal om Försäljning mellan Kunden och Säljaren.
3.4. Förvaring, säkerhet och tillgängliggörande av kundens innehåll i köpeavtalet sker genom (1) tillgängliggörande av dessa Regler på webbutikens hemsida och (2) skickande av e-post till kunden enligt punkt 3.3.2 av Reglerna. Innehållet i köpeavtalet är dessutom förvarat och säkrat i webbutikens informationssystem.

4. BETALNINGSFORMER OCH TERMINER
4.1. Säljaren tillhandahåller följande betalningsformer för kunden enligt köpeavtalet:
4.1.1. Betalning med kontanter eller kreditkort vid personlig hämtning.
4.1.2. Elektroniska betalningar, kreditkortsbetalningar och räntefria betalningar via PayPal-tjänsten – aktuella betalningsformer visas på webbutikens hemsida under fliken "Betalningsformer" och på webbplatsen www.paypal.com.
4.1.2.1. Transaktioner för elektroniska och kreditkortsbetalningar är enligt kundens val via PayPal.com-tjänsten. Hanteringen av elektroniska och kreditkortsbetalningar utförs av:
4.1.2.1.1. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A med säte i Luxemburg (adress: 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luxemburg), registrerad i Register - Handelsregistreringsnummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Momsnummer: LU22046007.
4.3. Betalningstid:
4.3.1. Om kunden väljer elektronisk betalning eller betalning med betalkort, är kunden skyldig att göra betalningen inom 7 kalenderdagar från avtalets ingående.
4.3.2. Om kunden väljer kontant betalning vid leverans eller kontant eller kortbetalning vid personligt mottagande, är kunden skyldig att göra betalningen vid leveransen.

5. KOSTNADER, SÄTT OCH TID FÖR LEVERANS OCH MOTTAGANDE AV PRODUKTEN
5.1. Leveransen av produkten till kunden är betalningspliktig, förutom om annat anges i försäljningsavtalet. Eventuella leveranskostnader för produkten (inklusive transport, leverans och posttjänster) anges för kunden under beställningsproceduren, inklusive när kunden uttrycker sin vilja att binda sig till försäljningsavtalet.
5.2. Personligt mottagande av produkten från kunden är gratis.
5.3. Säljaren tillhandahåller följande leveranssätt för produkten till kunden:
5.3.1. Postleverans,
5.3.2. Kuriervagn.
5.4. Leveranstiden för produkten till kunden är mellan 10 till 18 arbetsdagar, förutom om en kortare tid anges i beskrivningen av en viss produkt eller under beställningsproceduren. Vid produkter med olika leveranstider är den längsta angivna tiden leveranstiden, men den får inte överskrida 18 arbetsdagar. Leveranstiden för produkten till kunden börjar räknas på följande sätt:
5.4.1. Om kunden väljer att betala via banköverföring, elektronisk betalning eller kreditkort, så gäller det från dagen som kontot hos säljaren blir godkänt.
5.4.2. Om kunden väljer att betala med kontanter vid leverans så gäller det från dagen som försäljningsavtalet träffas.
5.4.3. Om kunden väljer att betala i räntefritt system, så gäller det från dagen då kredittagaren informerar säljaren om det upprättade kreditavtalet med kunden, men inte senare än från dagen då säljarens bankkonto godkänner medel från den beviljade krediten till kunden.
5.5. Produktens leveransdatum till kunden - om kunden väljer att hämta produkten personligen så är produkten redo för hämtning inom 18 Arbetsdagar, förutom om en kortare tid anges i produktbeskrivningen eller under beställningsprocessen. Om produkter har olika leveranstider så är den längsta angivna tiden gällande, men den får inte överskrida 18 Arbetsdagar. Kunden informeras dessutom om produktens leveransdatum av säljaren. Leveranstiden räknas från följande datum:
5.5.1. Om kunden väljer elektronisk betalning eller kreditkort så räknas leveranstiden från dagen som kontot hos säljaren blir godkänt.
5.5.2. Om kunden väljer att betala med kontanter eller kreditkort vid personlig hämtning - från dagen för slutsigneringen av försäljningsavtalet.
5.5.3. Om kunden väljer att betala med avbetalningssystem - från dagen för säljarens underrättelse från långivaren om ingåendet av ett kreditavtal med kunden, dock inte senare än från dagen när säljarens bankkonto anses med medel från det lån som beviljats till kunden.

6. PRODUKTREKLAMATION
6.1. För försäljningsavtal som sluts under den 31 december 2022 är grunden och omfattningen av säljarens ansvar gentemot kunden, om såld produkt har en fysisk eller rättslig fel (garanti), fastställda enligt allmänt gällande rättsliga bestämmelser, särskilt i Civil Code. För försäljningsavtal som ingås från den 1 januari 2023 reglerar lagen företagarens ansvar för överensstämmelse med försäljningsavtalet. För försäljningsavtal som ingås till den 24 december 2014 är grunden och omfattningen av säljarens ansvar gentemot kunden som är en fysisk person, som köper produkten för ett syfte som inte är relaterat till yrkes- eller affärsverksamhet, på grund av att produkten inte överensstämmer med försäljningsavtalet, fastställda enligt allmänt gällande rättsliga bestämmelser, särskilt lagen från den 27 juli 2002 om särskilda försäljningsvillkor för konsumenter och om ändring av Civil Code (Law Gazette 2002 nr 141, p. 1176 med ändringar).
6.2. Säljaren är skyldig att leverera produkten utan fel. För försäljningsavtal som ingåtts från den 1 januari 2023 är säljaren skyldig att leverera en produkt som överensstämmer med försäljningsavtalet till konsumentkunden. Detaljerad information om säljarens ansvar för fel på produkten eller bristande överensstämmelse mellan produkten och försäljningsavtalet samt kundens rättigheter finns beskrivna på butikens hemsida under fliken "Reklamation av varor".
6.3. En reklamation kan lämnas in av kunden på följande sätt:
6.3.1. Skriftligen till adressen:
Cegielniana 25/24, 12-400 Biłgoraj, Polen;
6.3.2. Elektroniskt genom e-post på adressen:
info@diamondscenter.se
6.4. Kunden rekommenderas att i sin reklamation ange:
(1) Information och omständigheter om reklamationen, särskilt typen och datumet för felet eller - för försäljningsavtal som ingåtts från den 1 januari 2023 - beskrivningen och datumet för upptäckten av bristande överensstämmelse mellan produkten och försäljningsavtalet,
(2) Begäran om hur produkten ska förbättras så att den överensstämmer med försäljningsavtalet eller en förklaring om att priset sänks eller avtalet sägs upp. I fallet med försäljningsavtal som ingåtts från den 1 januari 2023 är konsumentens rättigheter vid bristande överensstämmelse mellan produkten och försäljningsavtalet definierade enligt lagen och
(3) kontaktuppgifter för den som lämnar reklamationen och ordernummer – detta underlättar och accelererar säljarens behandling av reklamationen. Krav som anges i föregående mening är bara rekommendationer och påverkar inte reklamationens giltighet vid bristande beskrivning.
6.5. Säljaren ska svara på kundens reklamation omgående, senast inom 14 kalenderdagar från dagen då den lämnades in. Om kunden som är en konsument (i) i fråga om försäljningsavtal som ingicks före den 31 december 2022 har begärt byte av vara eller borttagande av brister eller har gjort en förklaring om prissänkning, angivande beloppet för prissänkningen, (ii) i fråga om avtal som ingicks från den 1 januari 2023 har begärt reparation eller byte eller förklaring om prissänkning eller frånträdelse enligt Lag, och säljaren har inte svarat på begäran inom 14 kalenderdagar, anses begäran vara berättigad.
6.6. Klienten som utövar rätten enligt reklamationsansvar eller produktens oförenlighet med försäljningsavtalet är skyldig att på säljarens bekostnad leverera produkten till adressen: Cegielniana gata 25/24, 23-400 Biłgoraj, Polen.
Om på grund av produktens art eller dess monteringssätt leveransen av produkten skulle vara för besvärlig för kunden, är kunden skyldig att tillgängliggöra produkten för säljaren på platsen där produkten befinner sig.

7. RÄTT TILL STÖRRE ÄNDRING AV RINGPRODUKT
7.1. Oavsett rätten att utan anledning återkalla avtalet enligt punkt 9 i Reglementet och rätten att reklamera enligt punkt 6 i Reglementet ger säljaren kunden rätten till en enda, avgiftsfri storleksjustering av ringprodukten.
7.2. Kunden har möjlighet att göra en enda avgiftsfri storleksjustering av ringprodukten utan tidsbegränsning.
7.3. För att göra en storleksjustering av ringprodukten är kunden skyldig att informera säljaren om sin önskan att utnyttja rätten enligt punkt 7.1 i Reglementet på elektronisk väg via e-post till adressen: info@diamondscenter.se.
7.4. Efter mottagandet av justeringsmeddelandet presenterar säljaren omedelbart genomförandeterminen för storleksjusteringen av ringprodukten för kunden. Därefter är kunden skyldig att omedelbart efter godkännandet av genomförandeterminen skicka ringprodukten till adressen: ul. Cegielniana 25/24, 12-400 Biłgoraj.
7.5. Kunden står för fraktkostnaden för att skicka ringprodukten till säljaren.
7.6. Kunden står för fraktkostnaden för att skicka ringprodukten tillbaka till kunden.

8. UTANRÄTTSLIGA SÄTT ATT HANTERA KRAV OCH KLAGOMÅL SAMT PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DESSA PROCEDURER
8.1. Detaljerad information om möjligheterna för konsumenten att använda utanrättsliga sätt att hantera krav och klagomål samt principer för tillgång till dessa procedurer finns på Konkurrens- och konsumentskyddets hemsida på adressen: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
8.2. Vid Konkurrens- och konsumentskyddets ordförande finns också en kontaktpunkt (telefon: 22 55 60 333, e-post: kontakt.adr@uokik.gov.pl eller brevposter: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), vars uppgift bland annat är att hjälpa konsumenter i frågor rörande utanrättslig lösning av konsumenttvister.
8.3. Konsumenten har följande exempel på möjligheter att använda utanrättsliga sätt att hantera krav och klagomål:
(1) ansökan om avgörande av tvist till den fasta, fredliga konsumentdomstolen (mer information på sidan: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
(2) ansökan om utanrättslig lösning av tvist till den regionala handelsinspektören (mer information på sidan för inspektör som är aktuell beroende på var säljaren bedriver sin affärsverksamhet); och
(3) stöd från läns- (stads-) konsumentombudsman eller en samhällsorganisation vars uppgift är att skydda konsumenter (t.ex. Konsumentförbundet, Polska Konsumentföreningar). Rådgivning tillhandahålls bland annat via e-post på adressen porady@dlakonsumentow.pl och via konsumentlinjen 801 440 220 (linjen är öppen under vardagar, mellan 8:00 och 18:00, med avgift enligt operatörens takt)
8.4. På adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr finns en plattform för EU-omfattande tvister mellan konsumenter och företag (ODR-plattformen). ODR-plattformen är en interaktiv och flerspråkig webbsida med en samordningspunkt för konsumenter och företag som vill lösa tvister utanför rätten gällande avtalade skyldigheter från en internetbaserad försäljningsavtal eller tjänsteavtal (mer information finns på plattformens sida eller på den svenska Konkurrens- och Konsumentverkets webbplats: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

9. ÅNGERRÄTT FRÅN KONTRAKTET
9.1. En konsument som har ingått ett avtalsavtal på distans har rätt att ångra avtalet inom 14 kalenderdagar utan att ange orsak och utan att betala några avgifter, förutom de avgifter som anges i punkt 9.8 i reglementet. För att hålla sig inom tidsfristen räcker det med att sända ett uttalande före dess utgång. Uttalandet om att ångra avtalet kan lämnas till exempel:
9.1.1. skriftligen på adressen: Cegielniana 25/24, 12-400 Biłgoraj, Polen;
9.1.2. elektroniskt via https://diamondscenter.se/public/assets/sefzt.pdf
9.1.3. elektroniskt via e-post till adressen: info@diamondscenter.se;
9.2. Ett exempel på ångerrättsformulär finns i bilaga 2 till Konsumentlagstiftningen. Konsumenten kan använda formuläret, men det är inte obligatoriskt.
9.3. Tidsfristen för att ångra avtalet börjar:
9.3.1. för ett avtal där säljaren är skyldig att överföra ägande till produkten (t.ex. Köpeavtal) – från det att konsumenten eller en annan tredje part som denne har valt får besittning av produkten, och i fallet med ett avtal som: (1) omfattar flera produkter som levereras var för sig, delvis eller i delar – från det att sista produkten, delen eller delen får besittning, eller (2) omfattar regelbunden leverans av produkter under en angiven tid – från det att den första produkten får besittning;
9.3.2. för övriga avtal – från dagen för avtalets ingående.
9.4. Om konsumenten häver avtalet som ingåtts på distans anses avtalet inte vara ingånget.
9.5. Säljaren är skyldig att omgående, dock senast inom 14 kalenderdagar från det datum då säljaren mottog konsumentens meddelande om hävande av avtalet, återbetala alla betalningar som gjorts av konsumenten, inklusive produktens leveranskostnader (med undantag för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av att kunden valt en annan leveransmetod än den billigaste vanliga leveransmetoden som är tillgänglig i onlinebutiken). Säljaren återbetalar betalningarna med samma betalningssätt som konsumenten använde, om inte konsumenten uttryckligen har samtyckt till en annan återbetalningsmetod som inte medför några kostnader för konsumenten. Om säljaren inte erbjuder att själv hämta produkten från konsumenten, kan säljaren vänta med att återbetala betalningarna som mottagits från konsumenten tills produkten åter mottagits eller tills konsumenten har tillhandahållit bevis på att produkten har returnerats, beroende på vilket som inträffar först.
9.6. Konsumenten är skyldig att omgående, dock senast inom 14 kalenderdagar från det datum då hävande av avtalet skedde, returnera produkten till säljaren eller överlämna den till den person som säljaren har bemyndigat att ta emot den, om inte säljaren har erbjudit att själv hämta produkten. För att hålla tiden räcker det att returnera produkten före utgången av tiden. Konsumenten kan returnera produkten till adressen: ul. Cegielniana 25/24, 12-400 Biłgoraj, Polen.
9.7. Konsumenten är ansvarig för minskningen av produktens värde som är resultatet av att produkten används på ett sätt som går utöver det som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.
9.8. Möjliga kostnader relaterade till konsumentens ånger av avtalet som konsumenten är skyldig att betala:
9.8.1. Om konsumenten valde en annan leveransmetod för produkten än den billigaste vanliga leveransmetoden som är tillgänglig i webbutiken, är säljaren inte skyldig att återbetala den extra kostnaden som konsumenten har gjort.
9.8.2. Konsumenten står för direkta kostnader för att returnera produkten.
9.8.3. Kostnaderna för att returnera produkten inom Polens territorium står säljaren för om kunden returnerar produkten på det sätt som säljaren har angivit (genom en kurir som säljaren har angett).
9.8.4. I fallet med en tjänst som är objektet för avtalet, och som börjar utföras på direkt begäran från konsumenten före utgången av ångerrätten, har konsumenten som utövar sin rätt att ångra avtalet efter att ha gjort sådant krav, skyldighet att betala för de tjänster som har utförts fram till ångerrätten. Betalningen beräknas proportionellt till omfattningen av den utförda tjänsten, med hänsyn till den överenskomna priset eller ersättningen. Om priset eller ersättningen är överdrivet, är marknadsvärdet för den utförda tjänsten grunden för beräkningen av detta belopp.
9.9. Rätten att ångra avtalet som ingicks på distans gäller inte för konsumenten i förhållande till avtal:
9.9.1. (1) Om tjänster, om säljaren har fullfört tjänsten med konsumentens uttryckliga samtycke, som har informerats innan tjänsteutförandet om att efter tjänsteutförandet av säljaren kommer att förlora rätten att ångra avtalet; (2) Där objektet för prestationen är en icke-förfabricerad produkt som produceras enligt konsumentens specifikationer eller tillgodoser hans personliga behov; (3) Där objektet för prestationen är en produkt som levereras i en förseglad förpackning, som inte kan returneras på grund av hälsoskydd eller hygieniska skäl, om förpackningen har öppnats efter leverans.

10. SLUTBESTÄMMELSER
10.1. Avtal som ingås via den internetbaserade butiken är på svenska språket.
10.2. Reglementsändring:
10.2.1. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i Reglementet av giltiga skäl, det vill säga ändringar i rättsliga bestämmelser; ändringar i betalnings- och leveranssätt - i den utsträckning som dessa ändringar påverkar genomförandet av bestämmelserna i detta Reglement.
10.2.2. I fallet med att en avtal har ingåtts enligt detta Reglement med kontinuerlig karaktär (t.ex. tillhandahållande av elektronisk tjänst - Konto), bindas mottagaren av ändrat reglement om kraven enligt art. 384 samt 384 [1] i civilkoden är uppfyllda, det vill säga mottagaren har informerats korrekt om ändringarna och inte har sagt upp avtalet inom 14 kalenderdagar från informationsdatumet. Om reglementändringen medför införandet av några nya avgifter eller höjning av befintliga avgifter har mottagaren som konsument rätt att ångra avtalet.
10.2.3. Vid ingående av avtal enligt denna Regler på annat sätt än ständiga avtal (t.ex. Köpeavtal), ändringar i Regler kommer inte på något sätt att kränka rättigheter som redan har uppkommit för Tjänstetagare / Klienter som är konsumenter innan dagen för ikraftträdande av Regeländringar, särskilt Regeländringar kommer inte att påverka redan lämnade eller gjorda Beställningar och ingångna, genomförda eller fullbordade Köpeavtal.
10.3. I frågor som inte regleras i denna Regel tillämpas allmänt gällande svenska lagar, särskilt: den civilrättsliga koden; lagen om elektronisk tjänster från 18 juli 2002 (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 med ändringar); för Köpeavtal ingångna till den 24 december 2014 med konsumenter som Klienter - bestämmelser i lagen om skydd för vissa konsumenträttigheter och om ansvar för skada orsakad av farligt produkt från 2 mars 2000 (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 med ändringar) och lagen om särskilda villkor för försäljning till konsumenter och om ändringar i den civilrättsliga koden från 27 juli 2002 (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 med ändringar); för Köpeavtal ingångna från den 25 december 2014 med konsumenter som Klienter - bestämmelser i lagen om konsumenträttigheter från 30 maj 2014 (Dz.U. 2014, poz. 827 med ändringar); och andra tillämpliga allmänt gällande lagar. Valet av svensk lag får inte leda till att konsumenten berövas skydd som tillhandahålls av lagar som inte kan uteslutas genom avtal enligt lag i det land där konsumenten har sitt vanliga vistelseort.

up
| Copyright © 2003-2024 DiamondsCenter.pl | E-commerce & SEO by Cybersolus.com
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl